Styrelsen

Styrelsen 2017

Ordförande
Jenny Hellgren
jenny.m.hellgren@gmail.com
Kassör
Sara Sahlin
sara.sahlin@outlook.com
Sekreterare
Ninne Lindgren
ninnelindgren@gmail.com
Vice ordförande
Niklas Gustafsson
niklasrgustafsson@gmail.com
Ledamot
Eva Arvidsson
arvidssonumea@gmail.com
Ledamot
Duyen Ngoc La
ngocduyenla@gmail.com
Ledamot
Stoffel Kuenen
skuenen@gmail.com
Vill du komma i kontakt med föreningen är adressen info@tangonorteno.se