Styrelsen

Styrelsen

Ordförande
Eva Arvidsson
arvidssonumea@gmail.com
Kassör
Sara Sahlin
sara.sahlin@outlook.com
Sekreterare
Sara Mörtberg
sara.mortberg@gmail.com
Vice ordförande
Stoffel Kuenen
skuenen@gmail.com
Ledamot
Jenny Hellgren
jenny.m.hellgren@gmail.com
Ledamot
Staffan Svenmarker
staffan@svenmarker.se
Registeransvarig
Niklas Gustafsson
niklasrgustafsson@gmail.com
Vill du komma i kontakt med föreningen är adressen info@tangonorteno.se