Carlos och Lena

Välbesökta tangoworkshops

Carlos och Lena har lett workshops under såväl Umefolk folkmusikfestival som Dansfestivalen. De har berättat om tangons historia och utveckling samt lärt ut grundsteg och enklare turer.

Många var det som kom för att ta sina första tangosteg, eller kom bara för att de var nyfikna. Bilden är från Umefolk där vårt lärarpar visar prov på sina färdigheter.