Bli medlem

Itcertwin provides CISCO certification exam preparation materials and questions and answers to improve your exam results. This is the most effective way that pass the exam.
http://www.itexamnow.com/
cisco
The exam of dump PDF and practical test questions will help you pass the exam quickly.
300-080 exam pdf download
Our product description after sales service and update the CCNP 100-105 exam bank allows you to easily pass certification test.
100-105 exam dumps
Our CISCO security mobile solution is tested by 300-085 every week.
300-085 practice exam  
70-533
questions
 

1Z0-052 exam materials 
70-697 exam pdf 
70-461 exam dumps 
642-902 practice exam
We offers free CCNP 642-902 exam dumps demos in PDF and software formats. Before you decide to buy the full version of the practice exam, you can try the CCNP 642-902 free trial.
210-060 dumps exam
Our 210-060 CISCO test database is very effective. Our professional team is always at your service.
070-346 exam guide
The two formats cover all syllabus recommended by cisco to implement cisco mobile solution certification exam.
500-265 exam questions
Itexamlibrary provides high quality IT authentication test reactor. This will help you pass the exam easily.
300-075 pdf
Itexamnow is not only a provider of learning materials. We are a knowledge center and a knowledge center.
300-135 pdf
we are able to provide your organization with custom-developed learning plans and education materials.
200-310 exam pdf dumps
Itexamnow provides examination materials for CISCO practice test standard. If you have never had a parameter or VUE exam standard exam is very important.
210-260 exam pdf
The accuracy of question and answer is fully guaranteed, which is enough for you to pass the exam.
ccnp 200-120 pdf 
70-534 microsoft
200-125 exam
70-534 dumps
ICBB dumps exam
AWS-SYSOPS latest dumps
300-115 pdf exam

Medlemskap

Tango Norteño är en ideell förening för argentinsk tango i Umeå.

Varje termin är vi ett hundratal som dansar aktivt. Vi är ca 140 medlemmar och hoppas att du vill bli en av oss.

Att bli medlem i Tango Norteño är enkelt: sätt in 200 kr på bankgiro 855-7696. Det är viktigt att du anger ditt namn, e-postadress, mobilnummer samt vilket år inbetalningen gäller. Skicka samtidigt ett meddelande till medlemsregister@tangonorteno.se där du skriver ”Jag har betalat medlemsavgift till Tango Norteño 2018 och önskar bli registrerad som medlem i föreningen.” Även här uppger du namn, e-postadress, mobilnummer samt vilket år inbetalningen gäller.

Du kommer då med på medlemslistan och blir kallad till medlemsmöten och årsmöte. Du kan här påverka föreningens verksamhet, välja styrelsemedlemmar, bli aktiv i någon arbetsgrupp mm.

Som medlem får du regelbundet gå på praktican, gå helgkurser och du får medlemsrabatter på evenemang och prylar. Deltagare i grundkursen räknas som medlemmar under det kalenderår som de går grundkursen.

Som medlem har du 10 % rabatt på köp hos dansskor.se!
Ange detta vid varje köp. Rabatten gäller i butiken i Stora Höga, webbutiken och ute på försäljningar. Rabatten gäller hela sortimentet, även rea-varor.

Utskick på vår mejl-lista

Vill du ha koll på allt om tango i Umeå och få det levererat med mail hem till dig? Då bör du gå med i Tango Norteños mail-lista. Listan är öppen för alla (det är ingen medlemslista) och distribuerar sådant som är av intresse för tangodansare i Umeå. För att gå med i listan skickar du ett mail till info@tangonorteno.se så lägger vi till dig på listan.

När du anmält dig till listan kommer du regelbundet att få mail som informerar om det mesta i tangoväg som händer i Umeå. Vi tipsar ibland även om kurser/evenemang i andra delar av landet. Om du själv vill ha ut information via listan kan du skicka ett mail till adressen ovan.

Listan är modererad. Det innebär att vi avgör vad som skickas ut till dig. På detta sätt slipper du spam.

Är du med på listan och vill gå ur skicka även då ett mail så tar vi bort dig.